O projekcie

„Łódź do aktywności”

ADRESACI PROJEKTU

Projekt jest skierowany do 45 osób (w tym 25 kobiet i 20 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, mieszkańców miasta Łodzi – obszaru rewitalizowanego lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.

FORMY WSPARCIA

 1. Ustalenie indywidualnej ścieżki reintegracji
 2. Poradnictwo specjalistyczne dostosowane do potrzeb uczestników projektu, np. psychologiczne, instytucjonalne, prawne
 3. Warsztaty podnoszące kompetencje i umiejętności społeczne
 4. Szkolenia zawodowe
 5. Staże zawodowe
 6. Pośrednictwo pracy

WSZYSCY UCZESTNICY PROJEKTU MAJĄ ZAPEWNIONE:

 • Stypendium szkoleniowe za każdą godzinę szkolenia
 • Zwroty kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia
 • Stypendium stażowe
 • Catering na zajęciach grupowych

Projekt nr RPLD.09.01.03-10-0009/21 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na latach 2014-2020 – Poddziałanie 9.1.3. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź

Cel główny projektu to: Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do podjęcia zatrudnienia przez 45 osób (25 kobiet, 20 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych w mieście Łodzi (na obszarze rewitalizowanym lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji) poprzez kompleksową ścieżkę reintegracji obejmującą instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej w okresie V’22-VI’23.

Dofinansowanie 984 582,26 zł; w tym wkład Unii Europejskiej: 880 942,02 zł


 

„Razem do rozwoju – edycja II”

ADRESACI PROJEKTU

Projekt jest skierowany do 20 osób (w tym 12 kobiet i 8 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej zamieszkujących  pow. kutnowskim i łęczyckim w woj. łódzkim.

FORMY WSPARCIA

 1. Ustalenie indywidualnej ścieżki reintegracji
 2. Poradnictwo specjalistyczne dostosowane do potrzeb uczestników projektu, np. psychologiczne, rodzinne, prawne
 3. Warsztaty podnoszące kompetencje i umiejętności społeczne
 4. Kursy i szkolenia zawodowe
 5. Staże zawodowe
 6. Pośrednictwo pracy

WSZYSCY UCZESTNICY PROJEKTU MAJĄ ZAPEWNIONE:

 • Stypendium szkoleniowe za każdą godzinę szkolenia
 • Zwroty kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia
 • Stypendium stażowe
 • Catering na zajęciach

Projekt nr RPLD.09.01.01-0074/21 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na latach 2014-2020 – Poddziałanie 9.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Cel główny projektu to: Celem głównym proj. jest wzrost zdolności do podjęcia zatrudnienia przez 20 os.(12 K, 8 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych w woj. łódzkim poprzez kompleksową ścieżkę reintegracji obejmującą instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej w okresie III’22-II’23.

Dofinansowanie 451 057,84 zł; w tym wkład Unii Europejskiej: 403 578,01 zł


 

„Razem do rozwoju”

ADRESACI PROJEKTU

Projekt jest skierowany do 22 osób (w tym 12 kobiet i 10 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej zamieszkujących w woj. łódzkim.

FORMY WSPARCIA

 1. Ustalenie indywidualnej ścieżki reintegracji
 2. Poradnictwo specjalistyczne dostosowane do potrzeb uczestników projektu, np. psychologiczne, rodzinne, prawne
 3. Warsztaty podnoszące kompetencje i umiejętności społeczne
 4. Kursy i szkolenia zawodowe
 5. Staże zawodowe
 6. Pośrednictwo pracy

WSZYSCY UCZESTNICY PROJEKTU MAJĄ ZAPEWNIONE:

 • Stypendium szkoleniowe za każdą godzinę szkolenia
 • Zwroty kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia
 • Stypendium stażowe
 • Catering na zajęciach

Projekt nr RPLD.09.01.01-10-B075/20 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na latach 2014-2020 – Poddziałanie 9.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Cel główny projektu to: Celem głównym proj. jest wzrost zdolności do podjęcia zatrudnienia przez 22 os.(12 K,10 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych w woj. łódzkim poprzez kompleksową ścieżkę reintegracji obejmującą instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej w okresie III’21-II’22.

Dofinansowanie: 431 112,37 zł, w tym wkład Unii Europejskiej:  385 732,13  zł

harmonogramy


 

„Od barier do karier – edycja II”

ADRESACI PROJEKTU

Projekt jest skierowany do 60 osób (w tym 32 kobiet i 28 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej zamieszkujących w woj. łódzkim.

FORMY WSPARCIA

 1. Ustalenie indywidualnej ścieżki reintegracji oraz Indywidualnego Planu Działania
 2. Poradnictwo specjalistyczne dostosowane do potrzeb uczestników projektu, np. psychologiczne, rodzinne, prawne
 3. Warsztaty podnoszące kompetencje i umiejętności społeczne
 4. Kursy i szkolenia zawodowe
 5. Staże zawodowe
 6. Pośrednictwo pracy

WSZYSCY UCZESTNICY PROJEKTU MAJĄ ZAPEWNIONE:

 • Stypendium szkoleniowe  za każdą godzinę szkolenia
 • Zwroty kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia
 • Stypendium stażowe
 • Catering na zajęciach

Projekt nr RPLD.09.01.01-10-BO37/20 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na latach 2014-2020 – Poddziałanie 9.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Cel główny projektu to: Celem głównym proj. jest wzrost zdolności do podjęcia zatrudnienia przez 60 os.(32 K,28 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych w woj. łódzkim poprzez kompleksową ścieżkę reintegracji obejmującą instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej w okresie I’21-III’22.

Dofinansowanie: 985 615,50 zł, w tym wkład Unii Europejskiej:  881 866,50 zł

harmonogramy


 

„Na ścieżce do aktywności- edycja III”

ADRESACI PROJEKTU

Projekt jest skierowany do 60 osób (w tym 32 kobiet i 28 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej zamieszkujących w woj. łódzkim.

FORMY WSPARCIA

 1. Ustalenie indywidualnej ścieżki reintegracji oraz Indywidualnego Planu Działania
 2. Poradnictwo specjalistyczne dostosowane do potrzeb uczestników projektu, np. psychologiczne, rodzinne, prawne
 3. Warsztaty podnoszące kompetencje i umiejętności społeczne
 4. Kursy i szkolenia zawodowe
 5. Staże zawodowe
 6. Pośrednictwo pracy

WSZYSCY UCZESTNICY PROJEKTU MAJĄ ZAPEWNIONE:

 • Stypendium szkoleniowe  za każdą godzinę szkolenia
 • Zwroty kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia
 • Stypendium stażowe
 • Catering na zajęciach

Projekt nr RPLD.09.01.01-10-B157/19 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na latach 2014-2020 – Poddziałanie 9.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Cel główny projektu to: Wzrost zdolności do podjęcia zatrudnienia przez 60 os.(32 K,28 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych w woj. łódzkim poprzez kompleksową ścieżkę reintegracji obejmującą instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej w okresie X’20-XII’21.

Dofinansowanie: 980 132,81 zł, w tym wkład Unii Europejskiej:  876 960,94  zł

harmonogramy


 

„Na ścieżce do aktywności- edycja II”

ADRESACI PROJEKTU

Projekt jest skierowany do 60 osób (w tym 32 kobiet i 28 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej zamieszkujących w woj. łódzkim.

FORMY WSPARCIA

 1. Ustalenie indywidualnej ścieżki reintegracji oraz Indywidualnego Planu Działania
 2. Poradnictwo specjalistyczne dostosowane do potrzeb uczestników projektu, np. psychologiczne, rodzinne, prawne
 3. Warsztaty podnoszące kompetencje i umiejętności społeczne
 4. Kursy i szkolenia zawodowe
 5. Staże zawodowe
 6. Pośrednictwo pracy

WSZYSCY UCZESTNICY PROJEKTU MAJĄ ZAPEWNIONE:

 • Stypendium szkoleniowe  za każdą godzinę szkolenia
 • Zwroty kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia
 • Stypendium stażowe
 • Catering na zajęciach

Projekt nr RPLD.09.01.01-10-B072/19 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na latach 2014-2020 – Poddziałanie 9.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Cel główny projektu to: Wzrost zdolności do podjęcia zatrudnienia przez 60 os.(32 K,28 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych w woj. łódzkim poprzez kompleksową ścieżkę reintegracji obejmującą instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej w okresie V’20-VII’21.

Dofinansowanie: 975 671,37 zł, w tym wkład Unii Europejskiej:  872 696,13  zł

 


 

„Od barier do karier”

ADRESACI PROJEKTU

Projekt jest skierowany do 60 osób (w tym 32 kobiet i 28 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej zamieszkujących na terenach słabo zaludnionych (DEGURBA 3)w pow. brzezińskim, kutnowskim, łęczyckim, poddębickim, tomaszowskim i zgierskim w woj. łódzkim.

FORMY WSPARCIA

 1. Ustalenie indywidualnej ścieżki reintegracji oraz Indywidualnego Planu Działania
 2. Poradnictwo specjalistyczne dostosowane do potrzeb uczestników projektu, np. psychologiczne, rodzinne, prawne
 3. Warsztaty podnoszące kompetencje i umiejętności społeczne
 4. Kursy i szkolenia zawodowe
 5. Staże zawodowe
 6. Pośrednictwo pracy

WSZYSCY UCZESTNICY PROJEKTU MAJĄ ZAPEWNIONE:

 • Stypendium szkoleniowe  za każdą godzinę szkolenia
 • Zwroty kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia
 • Stypendium stażowe
 • Catering na zajęciach

 

Projekt nr RPLD.09.01.01-10-B124/19 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na latach 2014-2020 – Poddziałanie 9.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Cel główny projektu to: Wzrost zdolności do podjęcia zatrudnienia przez 60 os.(32 K,28 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenach słabo zaludnionych (DEGURBA 3)w pow. brzezińskim, kutnowskim, łęczyckim, poddębickim, tomaszowskim i zgierskim w woj. łódzkim poprzez kompleksową ścieżkę reintegracji obejmującą instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej w okresie II’20-IV’21.

Dofinansowanie: 985 312,68 zł, w tym wkład Unii Europejskiej:  881 595,56 zł

harmonogramy


 

„Na ścieżce do aktywności”

 

ADRESACI PROJEKTU

Projekt jest skierowany do 60 osób (w tym 32 kobiet i 28 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej zamieszkujących w woj. łódzkim na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3).

FORMY WSPARCIA

 1. Ustalenie indywidualnej ścieżki reintegracji oraz Indywidualnego Planu Działania
 2. Poradnictwo specjalistyczne dostosowane do potrzeb uczestników projektu, np. psychologiczne, rodzinne, prawne
 3. Warsztaty podnoszące kompetencje i umiejętności społeczne
 4. Kursy i szkolenia zawodowe (np. operator koparko-ładowarki, pracownik gospodarczy, pracownik biurowy, operator żurawi przenośnych HDS)
 5. Staże zawodowe
 6. Pośrednictwo pracy

WSZYSCY UCZESTNICY PROJEKTU MAJĄ ZAPEWNIONE:

 • Stypendium szkoleniowe  6,78 zł za każdą godzinę szkolenia
 • Zwroty kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia
 • Stypendium stażowe- 1.017,40 zł
 • Catering na zajęciach

 

Projekt nr RPLD.09.01.01-10-B029/18 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na latach 2014-2020 – Poddziałanie 8.3.1. Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych.

Cel główny projektu to: Wzrost zdolności do podjęcia zatrudnienia przez 60 os.(32 K,28 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych w woj. łódzkim na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3) poprzez kompleksową ścieżkę reintegracji obejmującą instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej w okresie V’19-VII’20.

Dofinansowanie: 953.941,28 zł, w tym wkład Unii Europejskiej 853.526,43 zł